Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Sentrifugalstøping

The centrifugal casting process guarantees the highest casting quality

TEKNOLOGI

KIGEMA bruker sentrifugalstøping for å produsere foringer, ringer og foringer ved bruk av alle kobber- og aluminiumslegeringer dekket av internasjonale og lokale støpestandarder (DIN EN 1982:1998-12, PN-EN 1982, DIN 1705, 1709, 1714/H-PN 91 87026, ASTM B271, BS 1400), samt bruk av spesielle legeringer.

PARAMETRE

Vi er spesialister på produksjon av sentrifugalstøpte foringer, ringer og foringer i store størrelser:

Diameterområde:
80 -3000 [mm]
Minimum veggtykkelse:
10 [mm]
Maksimal lengde:
1000 [mm]
CuAl10Fe2
CuSn11P
CuSn7Zn4Pb7
CuZn33Pb
CuAl10Fe
UE12
CuAl10Ni3Fe2
CuSn11Pb2
CuSn10Pb10
CuZn37Pb
CuAl10Ni
B555
CuAl10Fe5Ni5
CuSn12
CuZn25Al5Mn4Fe3
CuZn25Al5
CuAl11Ni
RG7
CuAl11Fe6Ni6
CuSn12Ni2
CuZn34Mn3Al2Fe1
CuZn34Al2
CuSn5ZnPb
B1010
CuSn10
CuSn5Zn5Pb5
CuZn32Al2Mn2F31
CuZn35Al1
CuSn7ZnPb
C95800
B101
BS1400 AB2
C52400
C91700
C83600
C93200
C90500
C86300
C86200
CC495K
CC762S
CC480K
CC333G
CC332G
CC764S
CC493K
CC483K
CC481K
CuAl10Fe2
CuSn11P
CuSn7Zn4Pb7
CuZn33Pb
CuAl10Fe
UE12
CuAl10Ni3Fe2
CuSn11Pb2
CuSn10Pb10
CuZn37Pb
CuAl10Ni
B555
CuAl10Fe5Ni5
CuSn12
CuZn25Al5Mn4Fe3
CuZn25Al5
CuAl11Ni
RG7
CuAl11Fe6Ni6
CuSn12Ni2
CuZn34Mn3Al2Fe1
CuZn34Al2
CuSn5ZnPb
B1010
CuSn10
CuSn5Zn5Pb5
CuZn32Al2Mn2F31
CuZn35Al1
CuSn7ZnPb
C95800
B101
BS1400 AB2
C52400
C91700
C83600
C93200
C90500
C86300
C86200
CC495K
CC762S
CC480K
CC333G
CC332G
CC764S
CC493K
CC483K
CC481K

Materialtype: Aluminiumsbronse, tinnbronse, blybronse, messinglegering, spesiallegering

BRUK AV SENTRIFUGAL STØP PRODUSERT AV KIGEMA BRUK AV SENTRIFUGAL STØP PRODUSERT AV KIGEMA

Lagre, glidelager, halvlagre, foringer, snekkegir, tetningsringer, gir, aksel, skruemuttere, ringer, foringer og glidelager, vindturbiner brukt i kraftproduksjon, olje- og gassindustri, marin industri, væskekontrollindustri, ingeniørfag, luftfart, gruvedrift

FORESPØRSEL

Allsidighet

Bredt utvalg av diametre og legeringer: 80 – 3000 [mm]; 115 legeringer

Kvalitet

Høy kvalitetsindeks på nivået 98,5 %

Integrert tilbud

Bredt spekter av tjenester fra støping til CNC-maskinering

Rask utførelse

Kort leveringstid fra 2 til 4 uker

INTERESTED IN OUR OFFER?
MAKE QUOTATION RIGHT NOW

REQUEST FOR QUOTATION
Induksjonsovner, moderne støpeutstyr og mekanisk bearbeidingsmaskineri brukes i produksjonsprosessen hos Kigema. Vårt maskindepot og teknologi sørger for at støpene har utmerkede mekaniske egenskaper. Kvalitetskontroll bekrefter at våre produkter er støpe feilfrie.


KIGEMA tester de mekaniske egenskapene til produktene våre og analyserer deres kjemiske sammensetning ved hjelp av emisjonsspektrometri. Kigema utfører penetrasjonstester, ultralydtester, radiografiske tester, metallografiske mikroskopiske tester og utsteder sertifikater for samsvar med EN 10204-2.2, 2.3, 3.1B.
Under sentrifugalstøpeprosessen helles metall i en raskt roterende metallform. Metallet presses mot veggene i formen med sentrifugalkraft. Trykket som skapes sikrer nær kontakt mellom metallet og formen. Gasser og inntrenging overføres mot rotasjonssenteret, til den indre delen av støpegodset, som fjernes ved etterfølgende behandling. Støpingen størkner gradvis vekk fra veggen i rotasjonsaksens retning. Det gjenværende smeltede metallet skyves inn i støperiets hulrom, noe som forbedrer homogeniteten til støpingen.
Oxygen Error: Your shortcodes lack a valid signature - most likely because a migration has taken place. Please re-sign your shortcodes inside the WordPress admin panel, at Oxygen > Settings > Security.

Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram